Brugermøder blev stor succes!

Endelig kunne Smallworld-brugere samles igen for at diskutere de mange aspekter af netværksdokumentation på brugergruppemøderne i Vejle og Oslo, som begge fandt sted i første halvdel af november. I alt deltog 60 personer fra kunder og samarbejdspartnere i møderne. Derudover var Smallworld Nordics medarbejdere til stede for at dele indsigt og lære af brugernes feedback.

Hvert møde blev åbnet med en key note speaker: Annette Ibsen, Senior Advisor i Dansk IT, og Jørn Slåtten, direktør i Fiberforening.no i Norge. Annette delte sine synspunkter med det danske publikum om digitalisering, hvorfor det er strategisk vigtigt, og alligevel så svært at opnå. I Oslo introducerede Jørn arbejdet med Robust Fiber best practices og forklarede rationalet bag den nye Fiberportal introduceret af de regulerende myndigheder.

Vores kunder bidrog væsentligt til programmerne ved at dele, hvordan de har brugt Smallworlds løsninger til at blive mere effektive og bedre i deres arbejdsprocesser. I Danmark fortalte Lone G Jørgensen hos Fibia om, hvordan de havde automatiseret FTTH-dokumentation, og Mari Møller-Hansen hos EWII præsenterede flere forbedringer i deres netværksplanlægning og -bygning. Til det norske publikum forklarede John M Malerbakken hos GlobalConnect om deres arbejde med automatiseret kontrol og opfølgning af datakvalitet, og Morten Lømo hos Telenor delte, hvordan korrekte netværksdata forbedrer fejlkorrektion.

Dagsordenerne omfattede også centrale emner om vores løsninger, såsom GEs roadmap, praktisk brug af PNI, logisk dokumentation, webklienter og landmålingsløsninger. Begge møder blev afsluttet med workshops, hvor deltagerne diskuterede virkelige arbejdsprocesser og hvordan man kan forbedre dem. Desuden blev værktøj til at overholde myndighedernes krav i ny version af Ledningsejerregisteret (LER) præsenteret og demonstreret.

Den feedback, vi har modtaget, både undervejs i brugermøderne og i undersøgelserne efter hvert møde, er overvældende positiv med hensyn til indhold, logistik, lokalitet, måltider og tid til at samtale med andre kollegaer i branchen.

Nedenfor har vi lagt til nogle billeder fra brugermøderne:

Vejle

Oslo