Korrekte netværksdata er afgørende for fejlkorrektion

Smallworld er en vigtig informationskilde, når Telenor etablerer et nyt og fælles fejlhåndteringssystem, der varetager alle typer teknologier i det faste netværk.

Tidligere havde Telenor separate fejlhåndteringssystemer til forskellige netværk, for eksempel fiber og coax, fordi de blev håndteret i forskellige virksomheder. Da virksomheder, ansvar og funktioner er blevet slået sammen til en operation i Telenor Norge, er behovet for fælles systemer vokset frem.

Smallworld har tidligere leveret data til de forskellige systemer, og nu er vi med på rejsen til nyt og fælles fejlhåndteringssystem. Vores arbejde har bestået i at understøtte de operationelle processer ved at levere forespurgte netværksdata over en defineret grænseflade (API) gennem forskellige opkald, der svarer til de arbejdsopgaver, der skal løses.

Fra Smallworld modtager Telenors driftsorganisation information om forholdet mellem netværkselementer, fysisk placering af udstyr, rør og kabler samt kundeforbindelser. Dette er afgørende for at analysere omfanget af fejlsituationer og lokalisere fejlkilder, så hurtige og korrekte handlinger kan udføres i fejlkorrektion.

– Det har været kritisk for os at få dette på plads, da store dele af vores netværk er dokumenteret i Smallworld, fastslår Morten Lømo, IT-arkitekt hos Telenor Norge. – Dialogen og processen med Smallworld Nordic har været meget god; vi er meget tilfredse med det, vi har opnået sammen, og siger tak for et godt samarbejde.