Fjernvarme

Komplet dokumentation fra varmecentral til forbruger

Smallworld Fjernvarme er udviklet i tæt samarbejde med det skandinaviske fjernvarmemiljø. Fjernvarmeprogrammet er i brug af Hovedstadens Forsyningsnet (HOFOR) i København, samt de to førende fjernvarmeleverandører i Norge, Statkraft Varme og Fortum Oslo Varme. Fjernvarmeløsningen bruges også til at dokumentere og vedligeholde kølenetværk.

Fjernvarmemodel

I Smallworld Fjernvarme er fjernvarmenettet dokumenteret hele vejen fra varmecentral til forbrugerne. Her får du alle tilgængelige oplysninger om:

  • Varmecentraler
  • Fjernvarmerør
  • Alarmledninger, der advarer om lækager
  • Ventiler
  • Kummer
  • Kundecentraler
  • Varmevekslere

Smallworld Fjernvarme giver et geografisk overblik med detaljerede beskrivelser af udstyr i for eksempel bassiner og kundecentre, og er et effektivt og brugervenligt værktøj til dokumentation, vedligeholdelse og planlægning af fjernvarmenettet.

God oversigt over forbrugere

Fjernvarmekunderne visualiseres med geografisk placering, så netværksejere let kan holde styr på fordelingen af ​​forbruget. Integration af fjernvarmeprogrammet med kundeinformationssystemet giver opdaterede kundeoplysninger på kortet.

Smallworld fjernvarme forenkler netplanlægningen ved hjælp af varmeplaner, der visualiserer energibehov i bygninger og områder. Denne funktion gør det også nemt at identificere nye, potentielle kunder.

Vigtige funktioner

Smallworld Fjernvarme er baseret på Smallworld Core Spatial Technology, som er i bunden af ​​alle Smallworlds løsninger. Dette indeholder en veludviklet kerne med fuld GIS-funktionalitet. Derudover har vi udviklet funktioner og rapporteringsværktøjer specielt til fjernvarme.

Løsningen har værktøjer til identificering af afstandsventiler og berørte kunder i tilfælde af nødvendig lukning af dele af nettet til vedligeholdelse eller eventuel lækage. De berørte kunder kan blive underrettet via SMS, før tjenesten lukkes. Hvis der anvendes et alarmsystem, kan alarmledningerne også dokumenteres i Smallworld Fjernvarme. Når en lækage registreres af alarmsystemet, angiver det, hvor lækagen er geografisk på kortet.