Norlys giver fuld gas med Smallworld 5

Norlys er for nylig blevet opgraderet til den seneste version af Smallworld Telecom Suite, mere specifikt version 5.2.5, og med det har brugerne fået en mere moderne brugergrænseflade og flere nye funktioner. Norlys og Smallworld Nordic har arbejdet tæt sammen for at realisere dette løft, som også omfattede opdatering og kvalitetssikring af kundetilpasninger og integrationer.

– Det var centralt for os, at sætte struktur og handling omkring alle dele af opgraderingen, forklarer Olivia Spelling Mavrinac (til venstre på billedet over), GIS Admin i Norlys. – Med en stærk gruppe, af repræsentanter fra Smallworld og forskellige kompetencer fra vores Norlys medarbejdere, fik vi håndteret problemer og spørgsmål i takt med, at tidsplanen for opgraderingen lå fast.

 

– Hele forløbet har foregået i en venlig og positiv ånd

 

– Hele forløbet har foregået i en venlig og positiv ånd, siger Peter Lykkegård (til højre på billedet over), også GIS Admin i Norlys. – Der har været stor fokus på test af den nye version så vi på forhånd havde klarhed for at Smallworld PNI 5.2.5 ville virke. 

To af Norlys’ succesfaktorer ved opgraderingen var netop professionalisering af test og involvering af brugerne. Testen bestod af cirka 50 testcases, udarbejdet af superbrugere, og disse testcases blev udført af en gruppe på otte brugere, der registrerede resultaterne i et testsystem, som både Norlys og Smallworld Nordic havde adgang til. Således kunne Smallworld Nordics tekniske resource løbende rette fejl, når de blev rapporteret.

Ved hjælp af informationsmøder, kurser og udarbejdede instruktionsvideoer var brugerne velforberedt inden dagen, de skulle komme i gang med den nye version. Forbedret brugerstøtte med ekspertise fra både Norlys og Smallworld Nordic, var tilgængelig på første arbejdsdag efter opgraderingen for at håndtere spørgsmål og eventuelle udfordringer. Takket være disse gode initiativer gik opgraderingen så godt som smertefrit for alle involverede.

 

– Smallworld PNI 5.2.5 har fået en positiv modtagelse fra brugerne

 

– Smallworld PNI 5.2.5 har fået en positiv modtagelse fra brugerne, godt hjulpet af de planlagte ”tjek-in møder” som vi havde gennem den første dagen så brugerne kunne stille spørgsmål og rapportere fejl, forklarer Olivia og Peter. – Oprindeligt havde vi planlagt at brugerne var fysisk tilstede den første arbejdsdag, men på grund af Covid19 måtte vi ændre til at brugerne arbejdede hjemmefra og deltog på online møder. 

 

– Opgraderingen har været en ubetinget succes på grund af den dedikation og grundige planlægning, der har været central i samarbejdet med Norlys

 

– Opgraderingen har været en ubetinget succes på grund af den dedikation og grundige planlægning, der har været central i samarbejdet med Norlys, opsummerer teknisk direktør for Smallworld Nordic, Morten Moe. – Norlys har haft meget gode rutiner i overgangen til den nyeste version, herunder omfattende test af funktioner, etablering af tilstrækkelig kapacitet på serverne, og træning og tæt opfølgning af sine brugere.

– Vi er i færd med at opgradere alle vores kunder til den nyeste version af Smallworld, og denne erfaring med Norlys sætter en standard for, hvordan dette arbejde skal udføres i fremtiden, konkluderer bestyrelsesformand for Smallworld Nordic, Rolf A Hillestad. – Det bliver også spændende at fortsætte det gode samarbejde med Norlys for at realisere gevinsterne med et moderniseret dokumentationssystem og veldefinerede arbejdsgange.