Vi hjælper operatører med at overholde myndighedernes krav

For at fremme bredbåndsudbredelsen har de nationale myndigheder i Danmark og Norge for nylig implementeret ny regulering, der kræver, at operatører skal dele relevant information om deres netværk. Vi leverer løsninger, der hjælper Smallworld-brugere med at opfylde disse krav, som understøtter målet om højhastigheds digitale tjenester til alle borgere.

I Danmark har myndighederne opgraderet Ledningsejerregistret (LER), til nyt LER 2.0, som automatiserer processen med at håndtere graveanmodninger fra entreprenører til operatører, når der skal bygges ny infrastruktur. Smallworld Nordic tilbyder en motor i PNI (Physical Network Inventory), AutoLER 2.0, der detekterer graveanmodninger, indsamler det registrerede netværk inden for det anmodede område og returnerer oplysningerne til LER 2.0. AutoLER 2.0 er tilgængelig nu og giver øjeblikkelig respons fra operatøren om eksisterende infrastruktur i et specifikt område, hvilket fremskynder processen med at bygge nyt netværk betydeligt.

De norske myndigheder har lanceret en “fiberportal”, Ekomportalen, der gør information om eksisterende infrastruktur tilgængelig for operatører, der bygger nyt netværk. Hensigten er at genbruge rør og føringsvejer fra operatører, der allerede er til stede i interesseområdet for at reducere leveringstider og omkostninger til gavn for slutbrugeren. Dette kræver netværksdata eksporteret fra alle operatører til Ekomportalen. Smallworld Nordic tilbyder et modul i PNI, der samler den relevante dokumentation, konverterer objekterne til portalens datamodel og forbereder filer klar til eksport, hvilket sikrer fiberoperatører at operere i henhold til lovgivningen.

– Løsningerne i Danmark og Norge tjener samme formål, nemlig at reducere tid og omkostninger ved at bygge nyt bredbåndsnetværk, men de er alligevel forskellige i, hvordan de fungerer, forklarer Petter Lundberg Olsen, udvikler og konsulent i Smallworld Nordic. – Det danske modul kommunicerer med en hub, mens det norske modul udfører fileksport til en central portal, der begge muliggør automatiserede processer til deling af infrastrukturdata.

Disse krav fra myndigheder i Danmark og Norge illustrerer, at netværksoperatører forventes at samarbejde ved at dele information om deres netværk til gavn for samfundene og deres borgere. Smallworld Nordic understøtter denne filosofi ved at lave funktioner i PNI, så operatører kan opfylde deres forpligtelser.